Бусад

Холбоо барих

Гэрээ, албан хүсэлтийн талаарх мэдээлэл
Үндэсний Дата Төв
Захиргаа төлөвлөлтийн хэлтэс
Утас: 70180092 /2112 дутуур дугаар/
Хөгжүүлэлт, туршилтын талаарх мэдээлэл
Мэдээллийн технологийн хөгжүүлэлтийн хэлтэс
Утас: 70180092 /2120 дотуур дугаар/